De kastanjeboom straalt zoals vanouds!

De kastanje staat er goed bij. Er is door Tree-o-logic dit seizoen 11 keer water gegeven. Tijdens drie controlebezoeken is ook de bodem beoordeeld op verdichting, zuurstofgehalte en voedingstoestand. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

Ondanks de droge zomer kun je op de afbeelding zien dat de boom er florissant bij staat! Met deze positieve ontwikkeling kunnen wij uitkijken naar een geslaagde afronding van het project en spreken we het vertrouwen uit dat de boom het ook op zijn nieuwe plek in de toekomst goed zal blijven doen.

Voor de komende twee groeiseizoenen staat er ook nog nazorg gepland, dit wordt in de komende periode langzaam afgebouwd.

Bekijk ook onze andere updates