De voorbereidingen

Er is bij aanvang van de plannen een uitgebreid verplantbaarheidsonderzoek verricht door Tree-o-logic. Hieruit bleek onder andere dat de boom 10 jaar geleden al eens verplaatst is. Dit biedt mogelijkheden om terug te pakken op de oude verplantkluit om zo eventuele risico’s te beperken. De nieuwe verplantkluit heeft een doorsnede van 4 meter en weegt ca. 24.000 kg.

Op maandag 11 oktober zal de boom verplaatst worden door middel van de hijsmethode. Een hele onderneming! De kluit is in de voorbereidingsfase al gedeeltelijk vrij gegraven en voorzien van bemesting en water ter stimulering van de groei van de haarwortels. Zo ontstaat in de komende 3 maanden een stevige kluit voor een optimale uitgangssituatie op de nieuwe plek. In de komende periode zal Tree-o-logic in samenwerking met Nationale Bomenbank periodiek veldwerk verrichten in de vorm van onderzoek op locatie en het op pijl houden van het vochtgehalte naar behoefte.

Bekijk ook onze andere updates